Uzņēmējdarbības noteikumi | Lampupasaule
Levý banner
Pravý banner
Izvēlne
0 0,00
70 vairāk, lai saņemtu bezmaksas piegādi
Kategorija

Uzņēmējdarbības noteikumi

Par pirkumu

Andris

UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOTEIKUMI
 
 
uzņēmuma
Donoci s.r.o.
juridiskā adrese Pražská 2532/4, 
Blansko 678 01, Čehija
ID Nr: 47539569
preču pārdošanai tiešsaistes veikalā, kas atrodas
vietnē www.lampupasaule.lv
 
 
  

   1. IEVADA NOTEIKUMI

 
1.1. Šie uzņēmuma Donoci s.r.o., ar juridisko adresi Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID Nr. 47539569, turpmāk tekstā - "Uzņēmuma Donoci s.r.o.", ar juridisko adresi Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID Nr. 47539569, uzņēmējdarbības noteikumi (turpmāk tekstā - "Uzņēmuma Donoci s.r.o.").

(turpmāk tekstā - "pārdevējs") saskaņā ar Civillikumu (turpmāk tekstā - "Civillikums") noteikumiem nosaka līgumslēdzēju pušu savstarpējās tiesības un pienākumus, kas noteikti saistībā ar vai izriet no pirkuma līguma (turpmāk tekstā - "pirkuma līgums"), kas tiks noslēgts starp pārdevēju un citām personām (turpmāk tekstā - "pircējs"), izmantojot pārdevēja interneta veikalu. Pārdevējs interneta veikalu uztur tīmekļa vietnē, kas atrodas tīmekļa vietnē www.lampupasaule.lv (turpmāk tekstā - "tīmekļa vietne"), izmantojot tīmekļa vietnes saskarni (turpmāk tekstā - "interneta veikala tīmekļa saskarne").

 
1.2. Par noteikumiem, kas atšķiras no uzņēmējdarbības noteikumiem, var vienoties pirkuma līgumā. Pirkuma līgumam ir prioritāte salīdzinājumā ar noteikumiem uzņēmējdarbības noteikumos..
 
1.3. Uzņēmējdarbības noteikumu noteikumi ir neatņemama pirkuma līguma sastāvdaļa. Pirkuma līgums un biznesa noteikumi ir uzrakstīti latviešu valodā. Pirkuma līgumu var noslēgt latviešu valodā. 
 
1.4. Uzņēmējdarbības noteikumus var grozīt vai papildināt Pārdevējs. Šis noteikums neietekmē tiesības un pienākumus, kas rodas iepriekšējās Uzņēmējdarbības noteikumu versijas spēkā stāšanās laikā.
 
 

   2. LIETOTĀJA KONTS

  
2.1. Reģistrējoties pircējam tīmekļa vietnē, pircējs var piekļūt savam lietotāja saskarnei No šīs lietotāja saskarnes pircējs var pasūtīt preces (turpmāk tekstā - “lietotāja konts”). Pircējs var pasūtīt preces arī bez reģistrācijas tieši no tiešsaistes veikala tīmekļa saskarnes.
 
2.2.Reģistrējoties vietnē un pasūtot preces, pircējam ir pienākums sniegt pareizus un patiesus datus. Pircējam ir pienākums atjaunināt lietotāja kontā ievadītos datus, veicot jebkādas izmaiņas. Pircēja norādītos datus lietotāja kontā un pasūtot preces pārdevējs uzskata par patiesiem.
 
2.3. Lietotāja konta piekļuvi nodrošina lietotājvārds un parole. Pircējam ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu viņa lietotāja kontam.
 
2.4. Pircējs nav tiesīgs ļaut trešajām personām izmantot lietotāja kontu.
 
2.5. Pārdevējs var dzēst lietotāja kontu, it īpaši, ja pircējs neizmanto tā lietotāja kontu ilgāk par 30 dienām vai, ja pircējs pārkāpj savas saistības, kas izriet no pirkuma līguma (ieskaitot Uzņēmējdarbības noteikumus un nosacījumus).
 
2.6. Pircējs atzīst, ka lietotāja konts var nebūt pieejams nepārtraukti, it īpaši attiecībā uz pārdevēja aparatūras un programmatūras nepieciešamo uzturēšanu vai trešo personu aparatūras un programmatūras nepieciešamo uzturēšanu.


2.7. Pircējam ir tiesības pievienot apskatu par iegādātajām precēm pārdevēja mājas lapā saskaņā ar 2.8.punktā norādītajiem nosacījumiem, par ko viņš tiek informēts pa e-pastu pēc preces iegādes no pārdevēja puses.


2.8. Pircējs atsauksmi var pievienot, izmantojot savu lietotāja kontu, kā noteikts Noteikumu 2. punktā, ja viņam jau ir konts vai viņš to ir izveidojis, izmantojot iepriekšējā punktā norādīto e-pasta saiti pēc tam, kad ievadot savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Pārdevējs informē pircēju, ka pircēja personas datus, ko pircējs ievadījis, pievienojot atsauksmi, pārdevējs apstrādā, lai izpildītu pārdevēja juridisko pienākumu nodrošināt, ka publicētās atsauksmes nāk no patērētājiem, kuri ir faktiski lietojuši vai iegādājušies preci, ja vien pārskats ir publicēts pārdevēja vietnē. Pircējam ir tiesības pieprasīt pārdevējam pārtraukt pircēja personas datu apstrādi šim nolūkam un pārdevējs šādus pieprasījumus izpildīs bez kavēšanās, taču šajā gadījumā pārdevējs noņems pircēja pievienoto atsauksmi savā tīmekļa vietnē. Pircējs to apstiprina.


2.9. Pārdevējam ir tiesības dzēst atsauksmes, kas nav saistītas ar precēm, kuras pircējs iegādājies no pārdevēja. Pārdevējs patur tiesības dzēst atsauksmes, kurās netiek vērtēta pati prece, vai atsauksmes, kas satur vulgārus izteicienus, aizskarošu un rasistisku saturu, politiskus viedokļus, saites uz citām tīmekļa vietnēm vai sliktu morāli.

 

   3. PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

3.1. Visām tiešsaistes veikala tīmekļa saskarnē ievietotajām precēm ir informatīvs raksturs, un pārdevējam nav pienākuma noslēgt šo preču pirkuma līgumu. Civillikuma  noteikumi nav piemērojami.
 
3.2. Interneta veikala tīmekļa saskarne satur informāciju par precēm, ieskaitot atsevišķu preču cenas un preču atgriešanas izmaksas, ja šīs preces to rakstura dēļ nevar atdot kā parasti pa pastu. Preču cenās ir iekļauts PVN un visas saistītās izmaksas. Preču cenas paliek spēkā tik ilgi, kamēr tās tiek parādītas tiešsaistes veikala tīmekļa saskarnē. Šis noteikums neierobežo pārdevēja iespējas noslēgt pirkuma līgumu ar individuāli saskaņotiem nosacījumiem.
 
3.3. Interneta veikala tīmekļa saskarnē ir arī informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iesaiņošanu un piegādi. Interneta veikala tīmekļa saskarnē uzskaitītā informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iesaiņošanu un piegādi, attiecas tikai uz gadījumiem, kad preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā.
 
3.4. Lai pasūtītu preces, pircējs tiešsaistes veikala tīmekļa saskarnē aizpilda pasūtījuma veidlapu. Konkrēti, pasūtījuma veidlapā ir informācija par:
 • pasūtītās preces (pircējs pasūtītās preces pievieno virtuālajam iepirkumu grozam tiešsaistes veikalā tīmekļa saskarnē),
 • preču pirkuma cenas apmaksas veids, informācija par pasūtīto preču nepieciešamo piegādes veidu un
 • Informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi (turpmāk -"pasūtījums").

3.5. Pirms pasūtījuma iesniegšanas pārdevējam, pircējam ir atļauts pārbaudīt un mainīt datus, ko pircējs ir ievadījis pasūtījumā, ņemot vērā pircēja iespēju uzzināt un labot kļūdas, kas radušās, ievadot datus pasūtījumā. Pircējs iesniedz pasūtījumu pārdevējam, noklikšķinot uz pogas "Pabeigt pasūtījumu". Pārdevējs uzskata, ka pasūtījumā norādītie dati ir pareizi. Pārdevējs tūlīt pēc pasūtījuma saņemšanas apstiprina saņemšanu pircējam pa e-pastu, uz pircēja e-pasta adresi, kas saglabāta lietotāja kontā vai ievadīta pasūtījumā (turpmāk - “pircēja e-pasta adrese”).
 
3.6. Atkarībā no pasūtījuma veida (preču daudzums, pirkuma cena, paredzamās piegādes izmaksas), pārdevējs vienmēr ir tiesīgs pieprasīt pircējam papildu pasūtījuma apstiprinājumu (piemēram, rakstiskā formā vai pa tālruni).
 
3.7. Līgumattiecības starp pārdevēju un pircēju rodas pēc pasūtīto preču piegādes uz adresi, kuru pircējs norādījis pasūtījumā.
 
3.8. Pircējs piekrīt izmantot distances saziņas līdzekļus, lai noslēgtu pirkuma līgumu. Izmaksas, kas pircējam rodas, izmantojot distances saziņas līdzekļus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu (interneta pieslēguma izmaksas, telefona sarunu izmaksas), sedz pircējs, un šīs izmaksas neatšķiras no pamatlikmes.
 
 

   4. PREČU CENA UN APMAKSAS NOSACĪJUMI

4.1. Pārdevēja tīmekļa vietnē piedāvāto preču cena ir norādīta, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un visas saistītās maksas.


4.2. Preču cenu un visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi saskaņā ar pirkuma līgumu, pircējs var samaksāt pārdevējam šādos veidos:
 
 • skaidrā naudā pēc piegādes pircēja pasūtījumā norādītajā vietā;
 • ar pārskaitījumu uz pārdevēja bankas kontu IBAN: CZ5520100000002600287120, SWIFT: FIOBCZPPXXX, kas atrodas FIO Bank EUR (turpmāk tekstā - "pārdevēja konts");
 • bezskaidras naudas iegāde, izmantojot tiešsaistes norēķinu sistēmu;
 • ar kredītkarti;
 
4.3. Kopā ar pirkuma cenu pircējam ir arī pienākums samaksāt pārdevējam izmaksas, kas saistītas ar preču iesaiņošanu un piegādi par noteikto summu. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, pirkuma cenā ietilpst arī izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi.
 
4.4. Pārdevējs neprasa pircējam iemaksāt depozītu vai citu līdzīgu maksājumu. Tas neietekmē Uzņēmējdarbības noteikumu 4.6. punktu, par pienākumu iepriekš samaksāt pirkuma summu.
 
4.5. Ja maksājums notiek skaidrā naudā vai pēc piegādes, pirkuma cena tiek maksāta, saņemot preces. Veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirkuma summa tiek samaksāta 7 dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes.
 
4.6. Bezskaidras naudas maksājuma gadījumā pircējam ir pienākums norādīt arī mainīgo simbolu, kuru viņš / viņa saņēma pasūtījuma izpildes laikā. Bezskaidras naudas maksājuma gadījumā pircēja pienākums samaksāt pirkuma summu tiek izpildīts brīdī, kad attiecīgā summa tiek ieskaitīta pārdevēja kontā.
 
4.7. Pārdevējam ir tiesības, jo īpaši gadījumā, ja pircējs nesniedz papildu pasūtījuma apstiprinājumu (3.6. pants), pieprasīt visas pirkuma cenas samaksu pirms preču nosūtīšanas pircējam. Civillikuma noteikumi netiek piemēroti.
 
4.8. Visas preču cenas atlaides, ko pārdevējs nodrošina pircējam, nevar apvienot.
 
4.9. Ja biznesa attiecībās tas ir ierasts vai, ja to paredz vispārēji saistoši tiesību akti, pārdevējam: izsniegt pircējam nodokļu dokumentu - rēķinu par maksājumiem, kas veikti saskaņā ar pirkuma līgumu. Pārdevējs ir PVN maksātājs. Nodokļa dokuments - rēķins pircējam tiks izsniegts pēc preču apmaksas, un šis rēķins tiks nosūtīts elektroniskā veidā uz pircēja e- pasta adresi.
 
4.10. Ir iespējams pieprasīt izmaiņas rēķinā, ja vien tās nav izmaiņas preču piegādes maiņas dēļ vai oriģinālā rēķina acīmredzamās neprecizitātes labojums (piemēram, drukas kļūda, nepareizs rēķinā norādīto preču daudzums utt.) ), tikai mēneša trešajā dienā pēc izrakstītā rēķina datuma. Tad izmaiņas vairs nav iespējamas.
 
4.11. Pārdevēja pienākums ir izsniegt pircējam darījuma apstiprinājuma dokumentu.
 
 

   5. ATKĀPŠANĀS NO PIRKUMA LĪGUMA

5.1.Pircējs apzinās, ka saskaņā ar Civillikuma noteikumiem nav iespējams atkāpties no pirkuma līguma par tādu preču piegādi, kuras ir pārveidotas atbilstoši pircēja vēlmēm, vai personai no līguma par preču piegādi, kā arī preču, kuras piegādes brīdī ir neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm, no līguma par preču piegādi aizzīmogotā iepakojumā, kuras patērētājs ir izņēmis no iepakojuma un kuras higiēnas apsvērumu dēļ nav iespējams atgriezt, un no pirkuma līguma par audio vai video ierakstu vai datoru programmatūras piegādi, ja tām ir bojāts oriģinālais iepakojums. Pārdevējs uzsver, ka preces - respiratori ar aizsardzības klasi FFP2 / maska, ko patērētājs ir izņēmis no iepakojuma, ir preces, kuras nevar atgriezt higiēnas apsvērumu dēļ.
 
5.2. Ja tas nav gadījums, kas minēts Noteikumu un nosacījumu 5.1. pantā, vai cits gadījums, kad pirkuma līgumu nevar atcelt, pircējam saskaņā ar Civillikumu  ir tiesības atteikties no pirkuma līguma četrpadsmit (14) dienu laikā pēc preču saņemšanas. Ja pirkuma līguma priekšmets ir vairāku veidu preces vai vairāku daļu piegāde, šis termiņš sākas no pēdējās preču piegādes saņemšanas dienas. Atteikums no pirkuma līguma jānosūta pārdevējam iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā. Lai atkāptos no līguma, pircējs var izmantot pārdevēja nodrošināto tiešsaistes kontaktformu. Atteikumu no pirkuma līguma pircējs var nosūtīt uz pārdevēja juridiskās adreses adresi vai izmantojot kontaktformu.
 
5.3. Papildus iespējamam atteikumam saskaņā ar iepriekšējā punktā minētajiem noteikumiem pārdevējs piešķir pircējam, kurš ir patērētāja statusā, tiesības atkāpties no līguma 60 dienu laikā pēc preču saņemšanas, nenorādot iemeslu, ar nosacījumu, ka šāds pircējs atgriež pārdevējam preces rūpīgi iepakotas oriģinālajā iepakojumā ar visiem piederumiem un visām iepakojuma sastāvdaļām un ar nosacījumu, ka preces nav izmantotas ārpus to rakstura, īpašību un funkcionalitātes kontroles un tās nav pircēja personiskajām vajadzībām pielāgotas preces vai preces, kas nepārprotami pielāgotas pircēja personiskajām vajadzībām.


5.4.Atteikuma no pirkuma līguma gadījumā pirkuma līgums tiek atcelts no paša sākuma. Preces ir jāatgriež pārdevējam četrpadsmit (14) dienu laikā no atteikuma piegādes pārdevējam. Ja pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, pircējs sedz izdevumus, kas saistīti ar preču nosūtīšanu atpakaļ pārdevējam, pat ja preces to rakstura dēļ nav iespējams nosūtīt atpakaļ pa parastajiem pasta kanāliem. Pārdevējs nepieņem preces, kas nosūtītas atpakaļ uz viņa adresi ar - SAMAKSA PIEGĀDES BRĪDĪ. Šī paka netiks saņemta un tiks nosūtīta atpakaļ sūtītājam.

5.5. Atteikuma no līguma gadījumā saskaņā ar Noteikumu 5.2. punktu pārdevējs atgriež no pircēja saņemtos naudas līdzekļus 14 (četrpadsmit) dienu laikā no brīža, kad pircējs ir saņēmis paziņojumu par atteikumu no pirkuma līguma, tādā pašā veidā, kādā pārdevējs ir pieņēmis naudas līdzekļus no pircēja. Pārdevējs ir tiesīgs arī atgriezt pircēja iesniegto maksājumu, pircējam atgriežot preces, vai citā veidā, ja pircējs tam piekrīt un ja tas nerada papildu izmaksas pircējam. Ja pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, pārdevējam nav pienākuma atgriezt pircējam saņemtos naudas līdzekļus, pirms pircējs atdod preces vai pierāda, ka preces ir nosūtītas pārdevējam. Gadījumā, ja pircējs par preci samaksājis ar dāvanu kuponu, pārdevējs atgriež dāvanu kuponu. Ja cena daļēji tika samaksāta dāvanu kupona veidā, pārdevējs atgriezīs naudu daļēji dāvanu kupona veidā tādā proporcijā, kādā tika samaksāta cena.
 
5.6. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji ieskaitīt prasību par zaudējumu atlīdzību par preci pret pircēja prasību par pirkuma cenas atmaksu.
 
5.7. Pārdevējs patur tiesības atteikties no pirkuma līguma šādos gadījumos:
(a) Ja pircējs prettiesiski mēģina atkāpties no pirkuma līguma un tā rezultātā nav iespējams ar viņu sazināties par turpmāko rīcību;
b) pircēja pretenzijas par preci gadījumā, ja šī pretenzija tiks novērtēta kā nepamatota, un no tā izrietošās nespējas sazināties ar pircēju par turpmāko rīcību; c) pircēja pretenzijas par preci gadījumā, ja šī pretenzija tiks novērtēta kā nepamatota un pircējs nepārprotami paziņos pārdevējam, ka viņš (pircējs) vairs nav ieinteresēts par preci;
d) pircēja pretenzijas par preci gadījumā, ja pārdevējs nosūtīs preci atpakaļ uz pircēja adresi, kurš preci nepieņem, un prece tiek nosūtīta atpakaļ pārdevējam;
e) visos pārējos gadījumos, kad pircējs nosūtīs preces uz pārdevēja adresi, nesniedzot nekādu informāciju un pēc tam nespējot sazināties ar pircēju.
 
Pārdevējs arī patur tiesības atcelt pircēja pasūtījumu, kamēr pircējs nav pārņēmis preces. Šādos gadījumos pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās atmaksā pircējam visus no pircēja saņemtos līdzekļus saistībā ar pasūtījumu, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz pircēja norādīto bankas kontu.
 
5.8. Ja pircējam kopā ar preci tiek dāvināta dāvana, tad dāvinājuma līgums starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgts ar izbeigšanas nosacījumu, ka gadījumā, ja pircējs atkāpjas no līguma, dāvinājuma līgums par šādu dāvinājumu zaudē spēku un pircējam ir pienākums atgriezt dāvanu kopā ar preci pārdevējam. Gadījumā, ja pircējs neatgriež dāvanu kopā ar preci, pārdevējs ir tiesīgs samazināt atgrieztās pirkuma cenas summu par neatgrieztās dāvanas vērtību.

5.9. Spuldzes (gaismas avoti), kas tiek piegādātas kā dāvana vai pilnīgi bez maksas kopā ar iegādātajām lampām, ir reklāmas preces. Uz tām neattiecas garantija.
 
5.10. Pircējam - patērētājam ir tiesības atteikties no pirkuma līguma. Ja pircējs ir uzņēmējs un pasūtījumā ir norādījis personas kodu vai PVN maksātāja numuru, tad viņš vairs nav patērētājs. Šī iemesla dēļ saskaņā ar Civillikumu, pircējam nerodas tiesības atgriezt preces 14 dienu laikā no preču piegādes.
 

   6. PREČU TRANSPORTĒŠANA UN PIEGĀDE

6.1. Ja par piegādes veidu ir panākta vienošanās, pamatojoties uz īpašu pircēja pieprasījumu, pircējs uzņemas ar šo piegādes veidu saistīto risku un jebkādas papildu izmaksas.
 
6.2. Ja saskaņā ar pirkuma līgumu pārdevējam ir pienākums piegādāt preces uz pircēja pasūtījumā norādīto vietu, pircējam ir pienākums pieņemt preces piegādes brīdī.
 
6.3. Ja preces ir jāpiegādā atkārtoti vai citādā veidā, nekā norādīts pasūtījumā, pircēja vainas dēļ, pircējam ir pienākums apmaksāt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preču piegādi, vai arī apmaksāt izmaksas, kas saistītas ar citu piegādes veidu.
 
6.4. Saņemot preces no pārvadātāja, pircēja pienākums ir pārbaudīt preču iepakojuma veselumu un jebkādu defektu gadījumā nekavējoties informēt pārvadātāju (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā). Pircēja pienākums ir to pierādīt, izmantojot bojājumu fotodokumentāciju, ja tiek piegādātas transportēšanas laikā bojātas preces. Ja iepakojums pierāda nesankcionētu iekļūšanu sūtījumā, pircējam nav pienākuma pārņemt šādu sūtījumu no pārvadātāja. Pircēja pienākums ir arī pārliecināties, vai, pārņemot preces no pārvadātāja, viņš ir saņēmis pieprasīto preču daudzumu. Jebkuru atšķirību gadījumā ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk (ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā) sazināties ar mums, lai mēs varētu sākt lietas risināšanu un veiksmīgi novērst visas neatbilstības.
 

6.5. Pēc pasūtījuma nosūtīšanas klients saņem saiti, lai izsekotu sūtījumu. Gadījumā, ja saskaņā ar izsekošanas datiem sūtījums šķiet piegādāts, bet saņēmējs nav saņēmis sūtījumu, saņēmēja pienākums ir pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 5 dienu laikā no pārvadātāja izsekošanā norādītā piegādes datuma, paziņot par to nosūtītājam.

6.6. Citas pušu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar preču transportēšanu, var grozīt ar pārdevēja īpašiem piegādes noteikumiem, ja šādus noteikumus ir izdevis pārdevējs.
 

   7. TIESĪBAS, KAS RADUŠĀS SAKARĀ AR NEPAREIZU IZPILDI

7.1. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz tiesībām uz saistību nepienācīgu izpildi reglamentē attiecīgie vispārsaistošie tiesību akti.
 
7.2. Pārdevējs garantē pircējam, ka precei tās saņemšanas brīdī nav defektu. Jo īpaši pārdevējs garantē pircējam, ka brīdī, kad pircējs pārņēma preces:
 • precēm ir īpašības, par kurām puses ir vienojušās, un, ja vienošanās nav, precēm ir īpašības, kuras pārdevējs vai ražotājs ir aprakstījis vai kuras pircējs ir paredzējis, ņemot vērā preču raksturu un to (pārdevēja, ražotāja) veikto reklāmu,
 • preces ir piemērotas pārdevēja norādītajam mērķim vai mērķim, kuram parasti izmanto šāda veida preces,
 • preces atbilst saskaņotā parauga vai veidnes kvalitātei vai dizainam, ja kvalitāte vai dizains ir noteikts saskaņā ar saskaņoto paraugu vai veidni,
 • preces ir atbilstošā daudzumā, apjomā vai svarā un
 • preces atbilst tiesību aktiem.
 
7.3. Patērētājiem paredzētajām precēm ir noteikts garantijas termiņš no 2 līdz 5 gadiem (no 24 līdz 60 mēnešiem); katrai atsevišķai precei konkrētais garantijas termiņš vienmēr ir norādīts preces aprakstā. Juridiskas personas gadījumā garantijas termiņš visiem produktiem ir 12 mēneši.

7.4 Noteikumu un nosacījumu 7.2. pantā izklāstītie noteikumi neattiecas uz precēm, kas pārdotas par zemāku cenu par defektu, par kuru ir panākta vienošanās par zemāku cenu, par preces nolietojumu, ko izraisījusi tās normāla lietošana, lietotu preču gadījumā - par defektu, kas atbilst lietošanas vai nolietojuma pakāpei, kāda bija precei, kad pircējs to saņēma, vai, ja tas ir preču rakstura dēļ.
 
7.5. Ja defekts rodas sešu mēnešu laikā pēc preču saņemšanas, preces tiek uzskatītas par bojātām saņemšanas brīdī. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt tiesības no defektiem, kas radušies patēriņa precēm, garantijas termiņā, kas norādīts katrai atsevišķai parādītajai precei, bet ne mazāk kā divdesmit četrus mēnešus pēc saņemšanas.
 
7.6. Pircējs varēs izmantot tiesības sakarā ar preces trūkumiem, un, ja būs nepieciešams atgriezt preci pārdevējam, pircējs nosūtīs sūtījumu atpakaļ uz pārdevēja norādīto adresi.
 
7.7. Citas pušu tiesības un pienākumus saistībā ar pārdevēja atbildību par defektiem var regulēt pārdevēja atgriešanas noteikumi, kas pieejami tīmekļa vietnē.

7.8. Gadījumā, ja saskaņā ar pircēja pretenziju par preci tiek atmaksātas preču piegādes izmaksas, pircējam ir tiesības saņemt piegādes izmaksu atmaksu tikai zemākajā piedāvātajā apmērā.
 
7.9. Pārdevējs ar šo brīdina pircēju, ka precēm, kas satur ķīmiskās līmes vai citus savienojumus, pēc izpakošanas var būt nepatīkama smaka. Preces nav ķīmiski vai fiziski kaitīgas, smarža izzūd pēc neilga laika. Tāpēc šādas preces nevar uzskatīt par bojātām.
 
7.10. Pārdevējs brīdina pircēju, ka preces reālās krāsas var nedaudz atšķirties no fotogrāfijās redzamajām krāsām atkarībā no monitora/telefona iestatījumiem un veida. Preču reālās krāsas ir norādītas šo preču aprakstā.
 

   8. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TURPMĀKĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz precēm brīdī, kad pircējs samaksā kopējo preču pirkuma summu un pircējs pārņem preces.
 
8.2. Attiecībā uz pircēju pārdevējam nav saistoši nekādi rīcības kodeksi saskaņā ar Civillikuma apakšpunkta noteikumiem.
 

8.3. Patērētāju sūdzības apstrādā pārdevējs, izmantojot kontaktformu. Pārdevējs nosūta paziņojumu par pircēja sūdzības izskatīšanu uz pircēja e-pasta adresi.
 
8.4. Ja pircējs ir patērētājs saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un starp uzņēmumu Donoci s.r.o. un pircēju rodas patērētāju strīds, kuru neizdodas atrisināt ar vienošanos, pircējs atzīst, ka viņam/viņai ir tiesības iesniegt priekšlikumu par šāda strīda ārpustiesas izšķiršanu. Par patērētāju strīdu, kas izriet no pirkuma līguma, ārpustiesas strīdu izšķiršanu ir atbildīga Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kuras juridiskā adrese ir Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tīmekļa vietne: https://www.ptac.gov.lv. Lai izšķirtu strīdus starp pārdevēju un pircēju, kas izriet no pirkuma līguma, var izmantot strīdu izšķiršanas platformu tiešsaistē, kas atrodas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 
8.5. Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Latvijā, kura juridiskā adrese ir Brīvības iela 55 - 207, LV-1010 Rīga, tīmekļa vietne: https://ecclatvia.lv, ir kontaktpunkts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/ES (Regula par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē).
 
8.6. Pārdevējam ir tiesības pārdot preces, pamatojoties uz tirdzniecības licenci. Tirdzniecības kontroli savas darbības jomā veic attiecīgais Tirdzniecības licencēšanas birojs. Personas datu aizsardzības uzraudzību veic Personas datu aizsardzības birojs. "Patērētāju strīdu risināšanas komisija" ierobežotā apjomā veic Patērētāju tiesību aizsardzības likuma ar grozījumiem ievērošanas uzraudzību.
 
8.7. Ar šo pircējs uzņemas apstākļu maiņas risku Civillikuma izpratnē.
 
8.8. Personas datu aizsardzība tiek nodrošināta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679, un saskaņā ar šajā tīmekļa vietnē norādīto privātuma politiku.
 
 

   9. PIEGĀDE 

9.1. To var nosūtīt uz pircēja e-pasta adresi.
 
 

   10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

10.1. Ja ar pirkuma līgumu nodibinātajām attiecībām ir starptautisks (ārvalstu) elements, puses vienojas, ka šīs attiecības reglamentē Čehijas tiesību akti. Tas neietekmē patērētāju tiesības, kas izriet no vispārsaistošiem tiesību aktiem.
 
10.2. Ja kāds no Noteikumu un nosacījumu noteikumiem ir spēkā neesošs vai neefektīvs, vai ja tas kļūst spēkā neesošs vai neefektīvs, spēkā neesošā noteikuma vietā stājas spēkā noteikums, kura nozīme ir vistuvākā spēkā neesošajam noteikumam. Viena noteikuma spēkā neesamība vai spēkā neesamība neietekmē citu noteikumu spēkā esamību un efektivitāti.
 
10.3. Pirkuma līgumu, tostarp uzņēmējdarbības noteikumus un nosacījumus, pārdevējs arhivē elektroniskā formātā, un tie nav pieejami.
 
10.4. Noteikumos un nosacījumos ir iekļauta arī tiešsaistes veidlapa, lai atteiktos no pirkuma līguma.
 
10.5. rdevēja kontaktinformācija: piegādes adrese: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, tālrunis 67660665 .
 


Blansko 2023.gada 30.oktobrī


Autor článku:

Andris
Andris Diskuze, Recenzent, Zákaznické_zahraničí

Andris ir ne tikai klientu apkalpošanas speciālists bet arī LED apgaismojuma piekritējs.Savos rakstos viņš dos jums padomu kā samazināt elektroenerģijas patēriņa rēķinus vai kā izvēlēties pareizo spuldzi.Tāpat viņš sniegs daudz lietderīgu padomu kā nevainojami izgaismot Jūsu māju vai dārzu

Jautājiet jebko

Andris

Mēs palīdzēsim Jums ar izvēli kā ari ar tehniskām problēmām.

67660665(Pirmdiena-Piektdiena,08:00-16:30)

Jautājiet

Copyright © 1993 – 2024 Donoci®. Visas tiesības aizsargātas. Noteikumu un nosacījumu pieņemšana. i