Uzņēmējdarbības noteikumi | Lampupasaule
Levý banner
Pravý banner
Izvēlne
0 0,00
70 vairāk, lai saņemtu bezmaksas piegādi
Kategorija

Uzņēmējdarbības noteikumi

Par pirkumu

Andris

UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOTEIKUMI

uzņēmuma
Donoci s.r.o.
juridiskā adrese Pražská 2532/4,
Blansko 678 01, Čehija
ID Nr.: 47539569
preču pārdošanai tiešsaistes veikalā, kas atrodas
vietnē www.lampupasaule.lv
 

  1. IEVADA NOTEIKUMI

 
1.1. Šie uzņēmējdarbības noteikumi (turpmāk tekstā - “Uzņēmējdarbības noteikumi”) uzņēmumam Donoci s.r.o., ar juridisko adresi Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID Nr. 47539569 (turpmāk tekstā saukts par “pārdevēju”) saskaņā ar Likuma Nr. 89/2012 Coll., Civilkodekss (turpmāk tekstā - “Civilkodekss” 1751. panta noteikumiem nosaka līgumslēdzēja savstarpējās tiesības un pienākumus puses, kas nodibinātas saistībā ar pirkuma līgumu (turpmāk saukts par “pirkuma līgumu”) vai izriet no tā (noslēgts starp pārdevēju un citām organizācijām (turpmāk saukts “pircējs”) izmantojot pārdevēja tiešsaistes veikalu). Interneta veikalu Pārdevējs pārvalda tīmekļa vietnē www.lampupasaule.lv (turpmāk tekstā - "vietne"), izmantojot vietnes saskarni (turpmāk saukta par "tiešsaistes veikala tīmekļa saskarni").
 
1.2. Par noteikumiem, kas atšķiras no uzņēmējdarbības noteikumiem, var vienoties pirkuma līgumā. Pirkuma līgumam ir prioritāte salīdzinājumā ar noteikumiem uzņēmējdarbības noteikumos.
 
1.3. Uzņēmējdarbības noteikumu noteikumi ir neatņemama pirkuma līguma sastāvdaļa. Pirkuma līgums un biznesa noteikumi ir uzrakstīti latviešu valodā. Pirkuma līgumu var noslēgt latviešu valodā.
 
1.4. Uzņēmējdarbības noteikumus var grozīt vai papildināt Pārdevējs. Šis noteikums neietekmē tiesības un pienākumus, kas rodas iepriekšējās Uzņēmējdarbības noteikumu versijas spēkā stāšanās laikā.

  2. LIETOTĀJA KONTS

 
2.1. Reģistrējoties pircējam tīmekļa vietnē, pircējs var piekļūt savam lietotāja saskarnei No šīs lietotāja saskarnes pircējs var pasūtīt preces (turpmāk tekstā - “lietotāja konts”). Pircējs var pasūtīt preces arī bez reģistrācijas tieši no tiešsaistes veikala tīmekļa saskarnes.
 
2.2. Reģistrējoties vietnē un pasūtot preces, pircējam ir pienākums sniegt pareizus un patiesus datus. Pircējam ir pienākums atjaunināt lietotāja kontā ievadītos datus, veicot jebkādas izmaiņas. Pircēja norādītos datus lietotāja kontā un pasūtot preces pārdevējs uzskata par patiesiem.
 
2.3. Lietotāja konta piekļuvi nodrošina lietotājvārds un parole. Pircējam ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu viņa lietotāja kontam.
 
2.4. Pircējs nav tiesīgs ļaut trešajām personām izmantot lietotāja kontu.
 
2.5. Pārdevējs var dzēst lietotāja kontu, it īpaši, ja pircējs neizmanto tā lietotāja kontu ilgāk par 30 dienām vai, ja pircējs pārkāpj savas saistības, kas izriet no pirkuma līguma (ieskaitot Uzņēmējdarbības noteikumus un nosacījumus).
 
2.6. Pircējs atzīst, ka lietotāja konts var nebūt pieejams nepārtraukti, it īpaši attiecībā uz pārdevēja aparatūras un programmatūras nepieciešamo uzturēšanu vai trešo personu aparatūras un programmatūras nepieciešamo uzturēšanu.


2.7. Pircējam ir tiesības pievienot apskatu par iegādātajām precēm pārdevēja mājas lapā saskaņā ar 2.8.punktā norādītajiem nosacījumiem, par ko viņš tiek informēts pa e-pastu pēc preces iegādes no pārdevēja puses.


2.8. Pircējs atsauksmi var pievienot, izmantojot savu lietotāja kontu, kā noteikts Noteikumu 2. punktā, ja viņam jau ir konts vai viņš to ir izveidojis, izmantojot iepriekšējā punktā norādīto e-pasta saiti pēc tam, kad ievadot savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi. Pārdevējs informē pircēju, ka pircēja personas datus, ko pircējs ievadījis, pievienojot atsauksmi, pārdevējs apstrādā, lai izpildītu pārdevēja juridisko pienākumu nodrošināt, ka publicētās atsauksmes nāk no patērētājiem, kuri ir faktiski lietojuši vai iegādājušies preci, ja vien pārskats ir publicēts pārdevēja vietnē. Pircējam ir tiesības pieprasīt pārdevējam pārtraukt pircēja personas datu apstrādi šim nolūkam un pārdevējs šādus pieprasījumus izpildīs bez kavēšanās, taču šajā gadījumā pārdevējs noņems pircēja pievienoto atsauksmi savā tīmekļa vietnē. Pircējs to apstiprina.


2.9. Pārdevējam ir tiesības dzēst atsauksmes, kas nav saistītas ar precēm, kuras pircējs iegādājies no pārdevēja. Pārdevējs patur tiesības dzēst atsauksmes, kurās netiek vērtēta pati prece, vai atsauksmes, kas satur vulgārus izteicienus, aizskarošu un rasistisku saturu, politiskus viedokļus, saites uz citām tīmekļa vietnēm vai sliktu morāli.

 

   3. PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

 
3.1. Visa veida preču noformējums, kas tiek ievietots tiešsaistes veikala tīmekļa saskarnē, ir informatīvs raksturs, un pārdevējam nav pienākuma noslēgt šo preču pirkuma līgumu. Civilkodeksa 1732. panta 2. punkta noteikumi netiek piemēroti.
 
3.2. Interneta veikala tīmekļa saskarne satur informāciju par precēm, ieskaitot atsevišķu preču cenas un preču atgriešanas izmaksas, ja šīs preces to rakstura dēļ nevar atdot kā parasti pa pastu. Preču cenās ir iekļauts PVN un visas saistītās izmaksas. Preču cenas paliek spēkā tik ilgi, kamēr tās tiek parādītas tiešsaistes veikala tīmekļa saskarnē. Šis noteikums neierobežo pārdevēja iespējas noslēgt pirkuma līgumu ar individuāli saskaņotiem nosacījumiem.
 
3.3. Interneta veikala tīmekļa saskarnē ir arī informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iesaiņošanu un piegādi. Interneta veikala tīmekļa saskarnē uzskaitītā informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iesaiņošanu un piegādi, attiecas tikai uz gadījumiem, kad preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā.
 
3.4. Lai pasūtītu preces, pircējs tiešsaistes veikala tīmekļa saskarnē aizpilda pasūtījuma veidlapu. Konkrēti, pasūtījuma veidlapā ir informācija par:
 • pasūtītās preces (pircējs pasūtītās preces pievieno virtuālajam iepirkumu grozam tiešsaistes veikalā tīmekļa saskarnē),
 • preču pirkuma cenas apmaksas veids, informācija par pasūtīto preču nepieciešamo piegādes veidu un
 • Informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi (turpmāk -"pasūtījums").
3.5. Pirms pasūtījuma iesniegšanas pārdevējam, pircējam ir atļauts pārbaudīt un mainīt datus, ko pircējs ir ievadījis pasūtījumā, ņemot vērā pircēja iespēju uzzināt un labot kļūdas, kas radušās, ievadot datus pasūtījumā. Pircējs iesniedz pasūtījumu pārdevējam, noklikšķinot uz pogas "Pabeigt pasūtījumu". Pasūtītājā uzskaitītos datus pārdevējs uzskata par pareiziem. Pārdevējs tūlīt pēc pasūtījuma saņemšanas apstiprina saņemšanu pircējam pa e-pastu, uz pircēja e-pasta adresi, kas saglabāta lietotāja kontā vai ievadīta pasūtījumā (turpmāk - “pircēja e-pasta adrese”).
 
3.6. Atkarībā no pasūtījuma veida (preču daudzums, pirkuma cena, paredzamās piegādes izmaksas), pārdevējs vienmēr ir tiesīgs pieprasīt pircējam papildu pasūtījuma apstiprinājumu (piemēram, rakstiskā formā vai pa tālruni).
 
3.7. Līgumattiecības starp pārdevēju un pircēju rodas pēc pasūtīto preču piegādes uz adresi, kuru pircējs norādījis pasūtījumā.
 
3.8. Pircējs piekrīt izmantot distances saziņas līdzekļus, lai noslēgtu pirkuma līgumu. Izmaksas, kas pircējam rodas, izmantojot distances saziņas līdzekļus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu (interneta pieslēguma izmaksas, telefona sarunu izmaksas), sedz pircējs, un šīs izmaksas neatšķiras no pamatlikmes.
 

   4. PREČU CENA UN APMAKSAS NOSACĪJUMI

 
4.1. Pārdevēja tīmekļa vietnē piedāvāto preču cena ir norādīta, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un visas saistītās maksas.


4.2. Preču cenu un visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi saskaņā ar pirkuma līgumu, pircējs var samaksāt pārdevējam šādos veidos:
 • skaidrā naudā pēc piegādes pircēja pasūtījumā norādītajā vietā;
 • ar bankas pārskaitījumu uz pārdevēja bankas kontu Nr. IBAN: CZ5520100000002600287120, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, kas atrodas FIO bankā (turpmāk tekstā - “pārdevēja konts”);
 • bezskaidras naudas iegāde, izmantojot tiešsaistes norēķinu sistēmu;
 • ar kredītkarti;
  
4.3. Kopā ar pirkuma cenu pircējam ir arī pienākums samaksāt pārdevējam izmaksas, kas saistītas ar preču iesaiņošanu un piegādi par noteikto summu. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, pirkuma cenā ietilpst arī izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi.
 
4.4. Pārdevējs neprasa pircējam iemaksāt depozītu vai citu līdzīgu maksājumu. Tas neietekmē Uzņēmējdarbības noteikumu 4.6. punktu, par pienākumu iepriekš samaksāt pirkuma summu.
 
4.5. Ja maksājums notiek skaidrā naudā vai pēc piegādes, pirkuma cena tiek maksāta, saņemot preces. Veicot bezskaidras naudas norēķinu, pirkuma summa tiek samaksāta 7 dienu laikā pēc pasūtījuma izpildes.
 
4.6. Bezskaidras naudas maksājuma gadījumā pircējam ir pienākums norādīt arī mainīgo simbolu, kuru viņš / viņa saņēma pasūtījuma izpildes laikā. Bezskaidras naudas maksājuma gadījumā pircēja pienākums samaksāt pirkuma summu tiek izpildīts brīdī, kad attiecīgā summa tiek ieskaitīta pārdevēja kontā.
 
4.7. Pārdevējs, jo īpaši ir tiesīgs gadījumā, ja pircējs nesniedz pasūtījuma papildu apstiprinājumu (3.6.pants), pirms preču nosūtīšanas pircējam, pieprasīt samaksāt visu pirkuma summu. Civilkodeksa 2119. panta 1. punkta noteikumi netiek piemēroti.
 
4.8. Visas preču cenas atlaides, ko pārdevējs nodrošina pircējam, nevar apvienot.
 
4.9. Ja biznesa attiecībās tas ir ierasts vai, ja to paredz vispārēji saistoši tiesību akti, pārdevējam: izsniegt pircējam nodokļu dokumentu - rēķinu par maksājumiem, kas veikti saskaņā ar pirkuma līgumu. Pārdevējs ir PVN maksātājs. Nodokļa dokuments - rēķins pircējam tiks izsniegts pēc preču apmaksas, un šis rēķins tiks nosūtīts elektroniskā veidā uz pircēja e- pasta adresi.
 
4.10. Ir iespējams pieprasīt izmaiņas rēķinā, ja vien tās nav izmaiņas preču piegādes maiņas dēļ vai oriģinālā rēķina acīmredzamās neprecizitātes labojums (piemēram, drukas kļūda, nepareizs rēķinā norādīto preču daudzums utt.) ), tikai mēneša trešajā dienā pēc izrakstītā rēķina datuma. Tad izmaiņas vairs nav iespējamas.
 
4.11. Saskaņā ar Pārdošanas reģistrācijas likumu pārdevējam ir pienākums pircējam izsniegt kvīti. Tajā pašā laikā pārdevējam ir pienākums reģistrēt saņemto parskaitījumu nodokļu administratorā tiešsaistē; tehniskas kļūmes gadījumā, vēlākais, 48 stundu laikā.
 

   5. ATKĀPŠANĀS NO IEPIRKUMA LĪGUMA

 
5.1. Pircējs atzīst, ka saskaņā ar Civilkodeksa 1837. panta noteikumiem no pirkuma līguma nav iespējams atkāpties no preču piegādes, kuras ir mainītas atbilstoši pircēja vēlmei, vai personai no līguma par ātri bojājošās preces piegādi, kā arī preces, kuras pēc piegādes ir neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm, no līguma par preču piegādi noslēgtā iepakojumā, kuru patērētājs ir izņēmis no iepakojuma un kuru higiēnas apsvērumu dēļ nevar atgriezt, kā arī no pirkuma līguma audio vai video ierakstu vai datoru programmatūras piegādei, ja pircējs ir sabojājis oriģinālo iesaiņojumu.
 
5.2. Ja tas nav Uzņēmējdarbības noteikumu 5.1. Pantā minētais gadījums vai jebkurš cits gadījums, kad pirkuma līgumu nevar atsaukt, pircējam saskaņā ar Civilkodeksa 1829. panta 1. punktu ir tiesības atteikties no pirkuma līguma četrpadsmit (14) dienu laikā pēc preču saņemšanas. Ja pirkuma līguma priekšmets ir vairāku veidu preces vai vairāku daļu piegāde, šis periods sākas no pēdējās preču piegādes saņemšanas dienas. Iepriekšējā teikumā norādītajā termiņā pārdevējam jānosūta atteikums no pirkuma līguma. Lai atteiktos no līguma, pircējs var izmantot pārdevēja sniegto tiešsaistes saziņasveidlapu. Pircējs var nosūtīt atteikumu no pirkuma līguma uz pārdevēja reģistrēto adresi birojā vai izmantojot kontaktformu.
 
5.3. Gadījumā, ja tiek atteikts no pirkuma līguma saskaņā ar Uzņēmējdarbības noteikumu 5.2. Punktu, pirkuma līgums tiek atcelts no paša sākuma. Preces ir jāatdod pārdevējam četrpadsmit (14) dienu laikā pēc atteikuma piegādes pārdevējam. Ja pircējs atsakās no pirkuma līguma, pircējs sedz izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu pārdevējam, pat ja preces to rakstura dēļ nevar atdot citādāk kā tikai pa pastu. 
 
5.4. Ja tiek atsaukts no līguma saskaņā ar Uzņēmējdarbības noteikumu 5.2. Punktu, pārdevējs četrpadsmit (14) dienu laikā no pircēja saņemtā naudas atgriešanas saņem atpakaļ pircēja saņemtos naudas līdzekļus tajā pašā veidā, kā pārdevējs pieņēma līdzekļus no pircēja. Pārdevējam ir arī tiesības uz samaksas atmaksu, ko pircējs nodrošinājis laikā, kad pircējs preces atdevis vai kā citādi, ja pircējs tam piekrīt un ja tas pircējam nerada papildu izmaksas. Ja pircējs atsakās no pirkuma līguma, pārdevējam nav pienākuma atgriezt saņemtos naudas līdzekļus pircējam, pirms pircējs preces atdod vai nepierāda, ka preces tika nosūtītas pārdevējam. Gadījumā, ja pircējs par preci ir samaksājis ar dāvanu kuponu, pārdevējs atgriezīs dāvanu kuponu. Ja par precēm tika daļēji maksāts ar dāvanu kuponu, pārdevējs atgriezīs summu daļēji dāvanu kupona veidā tādā apmērā, kādā tika apmaksāta pirkuma summa.
 
5.5. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji ieskaitīt preču zaudējumu atlīdzināšanas prasību pret pircēja prasību par pirkuma cenas atmaksu.
 
5.6. Pārdevējs patur tiesības atteikties no pirkuma līguma šādos gadījumos:
   a) ja pircējs nelikumīgi mēģina atteikties no pirkuma līguma un no tā izriet nespēja sazināties ar viņu par turpmāku rīcību;
   b) ja pircējs pieprasa preces, kad šī prasība tiks atzīta par nepamatotu un no tā izrietošā nespēja sazināties ar viņu par turpmāko rīcību;
   c) ja pircējs pieprasa preces, kad šī prasība tiks atzīta par nepamatotu un pircējs skaidri paziņo pārdevējam, ka viņš (pircējs) vairs nav ieinteresēts precēs;
   d) ja pircējs pieprasa preces, kad pārdevējs preces nosūta atpakaļ uz pircēja adresi, kura preces nepieņem, un preces tiek atgrieztas atpakaļ pārdevējam;
   e) visos citos gadījumos, kad pircējs preces nosūtījis uz pārdevēja adresi bez jebkādas informācijas un sekojošas nespējas sazināties ar pircēju.
 
Turklāt pārdevējs patur tiesības atcelt pircēja pasūtījumu, līdz Pircējs saņem preces. Šādos gadījumos pārdevējs bez liekas kavēšanās atdod pircējam visus līdzekļus, kas no pircēja saistīti ar pasūtījumu, bezskaidras naudas pārskaitījumu uz pircēja norādīto bankas kontu.
 
5.7. Ja pircējam tiek dota dāvana kopā ar precēm, dāvanu līgums starp pārdevēju un pircēju tiek noslēgts ar izbeigšanas nosacījumu - ja pircējs atsakās no līguma, šādas dāvanas dāvanu līgums zaudē spēku un pircējam ir pienākums dāvanu kopā ar precēm atgriezt pārdevējam.
 
5.8. Spuldzes (gaismas avoti), kuras piegādā ar dāvanu vai pilnīgi bez maksas ar iegādātajiem gaismekļiem, ir reklāmas priekšmets. Uz tiem garantija neattiecas.
 
5.9. Pircējs - patērētājs ir tiesīgs atteikties no pirkuma līguma. Ja pircējs ir uzņēmējs un pasūtījumā ir ievadījis NMR kodu vai PVN numuru, tad viņš / viņa vairs nav patērētājs. Šī iemesla dēļ saskaņā ar Civilkodeksa 1829. pantu pircējam nerodas tiesības preces atgriezt 14 dienu laikā pēc preču piegādes.
 

   6. PREČU TRANSPORTĒŠANA UN PIEGĀDE

 
6.1. Ja par nosūtīšanas veidu tiek panākta vienošanās, pamatojoties uz pircēja īpašu pieprasījumu, pircējs uzņemas risku un visas papildu izmaksas, kas saistītas ar šo nosūtīšanas veidu.
 
6.2. Ja pārdevējam saskaņā ar pirkuma līgumu ir pienākums piegādāt preces uz vietu, kuru pircējs norādījis pasūtījumā, pircējam ir pienākums preces pieņemt pēc piegādes.
 
6.3. Ja preces pircēja iemeslu dēļ ir jāpiegādā atkārtoti vai kādā citā veidā, nekā norādīts pasūtījumā, pircējam ir pienākums samaksāt izmaksas, kas saistītas ar atkārtotu preču piegādi, attiecīgi, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar vēl vienu nosūtīšanas metodi.
 
6.4. Saņemot preces no pārvadātāja, pircējam ir pienākums pārbaudīt preču iesaiņojuma saturu un trūkumu gadījumā nekavējoties par to paziņot pārvadātājam. Ja iepakojums pierāda neatļautu iekļūšanu sūtījumā, pircējam nav pienākuma pieņemt šādu sūtījumu no pārvadātāja. Pircējam ir arī pienākums pārbaudīt, vai viņš ir saņēmis pieprasīto preču daudzumu, saņēmot preces no kurjera. Jebkādu jautājumu gadījumā ir jāsazinās ar mums pēc iespējas ātrāk (vēlākais 2 darba dienu laikā), lai mēs varētu sākt risināt lietu un veiksmīgi novērst visas neatbilstības.
 
6.5. Pēc pasūtījuma veikšanas klients saņems saiti pakas izsekošanai. Gadījumā, ja paka parādās kā piegādāta, bet saņēmējs to nav saņēmis, saņēmējam ir pienākums pēc iespējas ātrāk, ne vēlāk kā 5 dienas pēc pārvadātāja izsekojumā norādītā piegādes datuma, informēt nosūtītāju par sūtījumu.


6.6. Pārējās pušu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar preču pārvadāšanu, var mainīt pārdevējs.
Īpaši piegādes nosacījumi, ja šādus noteikumus izsniedz pārdevējs.
 

   7. TIESĪBAS, JA PRECEI IR DEFEKTS

 
7.1. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz nepilnīgu izpildi reglamentē attiecīgie vispārēji saistošie tiesību akti (jo īpaši Civilkodeksa 1914. – 1925. Iedaļas, 2099. – 2117. Iedaļas un 2161. – 2174. Iedaļa un Likums Nr. 634/1992 Coll., Par patērētāju aizsardzību, ar grozījumiem).
 
7.2. Pārdevējs pircējam garantē, ka saņemot preces, tajā nav trūkumu. Proti, pārdevējs pircējam garantē, ka brīdī, kad pircējs preces pieņēma:
 • precēm ir īpašības, par kurām puses ir vienojušās, un, ja līguma nav, precēm ir tādas īpašības, kuras pārdevējs vai ražotājs ir aprakstījis vai, kuras pircējs ir gaidījis attiecībā uz preču raksturu un veikto reklāmu,
 • preces ir piemērotas pārdevēja noteiktajam mērķim vai arī parasti tiek izmantotas šāda veida preces,
 • preces atbilst saskaņotā parauga vai veidnes kvalitātei vai dizainam, ja kvalitāte vai dizains tika noteikts saskaņā ar saskaņoto paraugu vai veidni,
 • precēm ir atbilstošs daudzums, daudzums vai svars un
 • preces atbilst likumiem.

7.3. Patērētājiem paredzētajām precēm ir noteikts garantijas termiņš no 2 līdz 5 gadiem (no 24 līdz 60 mēnešiem); katrai atsevišķai precei konkrētais garantijas termiņš vienmēr ir norādīts preces aprakstā. Juridiskas personas gadījumā garantijas termiņš visām precēm ir 12 mēneši.

7.4 Uzņēmējdarbības noteikumu 7.2. panta noteikumi neattiecas uz precēm, kuras pārdod par zemāku cenu, par defektu, par kuru ir panākta vienošanās par zemāku cenu, par preču nodilumu, ko izraisa tā normāla lietošana, ja tas tiek izmantots precēm ir defekts, kas atbilst lietošanas vai nodiluma pakāpei, kāda precēm bija, pircējam saņemot preces, vai ja tāda ir preču rakstura dēļ.
 
7.5. Ja defekts rodas sešu mēnešu laikā pēc preces saņemšanas, preces tiek uzskatītas par trūkumiem pēc saņemšanas. Pircējs ir tiesīgs izmantot tiesības uz defektu, kas rodas palīgmateriālos, 24 mēnešu laikā pēc preces saņemšanas.
 
7.6. Tiesības uz nepilnīgu izpildi pircējs īsteno pārdevēja uzņēmuma telpās, kur ir iespējams pieņemt sūdzību attiecībā uz pārdoto preču sortimentu, iespējams, reģistrētajā birojā vai uzņēmējdarbības vietā. Atgriešanas nosacījumi.
 
7.7. Pušu citas tiesības un pienākumus, kas saistīti ar pārdevēja atbildību par trūkumiem, var regulēt pārdevējs
 
7.8. Gadījumā, ja pircējs saskaņā ar preču pretenziju atlīdzina transporta izmaksas, pircējs ir tiesīgs saņemt transporta izmaksu atlīdzību tikai par zemāko piedāvāto summu.

7.9. Ar šo pārdevējs paziņo pircējam, ka precēm, kas satur ķīmiskās līmes vai citus savienojumus, pēc izpakošanas var būt smaka. Preces nav ķīmiski vai fiziski kaitīgas, pēc neilga laika smaka izzūd. Tāpēc šādas preces nevar uzskatīt par preci ar trūkumiem.
 
7.10. Pārdevējs brīdina pircēju, ka preču reālās krāsas var nedaudz atšķirties no fotogrāfijās redzamajām krāsām atkarībā no monitora/telefona iestatījumiem un veida. Preču reālās krāsas ir norādītas šo preču aprakstā.
 

   8. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU TĀLĀKĀS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 
8.1. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz precēm brīdī, kad pircējs apmaksā kopējo preču pirkuma cenu un preces pieņem pircējs.
 
8.2. Saistībā ar pircēju pārdevējam nav saistoši nekādi uzvedības kodeksi saskaņā ar Civilkodeksa 1826. panta 1. punkta e) apakšpunktu.
 
8.3. Patērētāju sūdzības pārdevējs izskata, izmantojot saziņas veidlapu. Pārdevējs uz pircēja e-pasta adresi nosūta paziņojumu par pircēja sūdzības nokārtošanu.
 
8.4. Gadījumā, ja pircējs ir patērētājs saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, un starp uzņēmumu Donoci s.r.o un pircēju rodas patērētāja strīds, kuru neizdodas atrisināt ar vienošanos, pircējs atzīst, ka viņam / viņai ir tiesības iesniegt priekšlikumu par šāda strīda izšķiršanu ārpustiesas kārtībā. Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestāde ir atbildīga par patērētāju strīdu izšķiršanu ārpus tiesas, kas izriet no pirkuma līguma. Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestādes juridiskā adrese ir Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID Nr .: 000 20 869, tīmekļa vietne: http://www.coi.cz. Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas atrodas vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr, var izmantot, lai atrisinātu domstarpības starp pārdevēju un pircēju, kas izriet no pirkuma līguma.
 
8.5. Čehijas Republikas Eiropas Patērētāju centrs ar juridisko adresi Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, vietne: http://www.evropskyspotrebitel.cz ir Eiropas Parlamenta un Regulas (ES) Nr. 524/2013 un Padomes 2013. gada 21. maija lēmums par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22 / EK (Regula par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē).
 
8.6. Pārdevējs ir tiesīgs pārdot preces, pamatojoties uz tirdzniecības licenci. Tirdzniecības kontroli tās darbības ietvaros veic attiecīgais Tirdzniecības licencēšanas birojs. Personas datu aizsardzības uzraudzību veic Personas datu aizsardzības birojs. Čehijas Tirdzniecības inspekcijas iestāde ierobežotā mērā pārrauga atbilstību Likumam Nr. 634/1992 Coll. Par patērētāju aizsardzību ar grozījumiem.
 
8.7. Ar šo pircējs uzņemas apstākļu maiņas risku Civilkodeksa 1765. panta 2. punkta nozīmē.
 
8.8. Personas datu aizsardzība tiek nodrošināta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu 2016/679, un saskaņā ar šajā tīmekļa vietnē uzskaitīto privātuma politiku.

   9. PIEGĀDE

 
9.1. To var piegādāt uz pircēja e-pasta adresi.
 

   10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 
10.1. Ja pirkuma līgumā nodibinātajās attiecībās ir ietverts starptautisks (ārvalstu) elements, puses vienojas, ka šīs attiecības regulē Čehijas likumi. Tas neietekmēs patērētāja tiesības, kas izriet no vispārēji saistošiem tiesību noteikumiem.
 
10.2. Ja kāds no uzņēmējdarbības noteikumu noteikumiem ir nederīgs vai, ja tas kļūst nederīgs, nederīgā noteikuma vietā stājas spēkā noteikums, kura nozīme ir vistuvākā nederīgajam noteikumam. Viena noteikuma spēkā neesamība vai neefektivitāte neierobežo citu noteikumu spēkā esamību un efektivitāti.
 
10.3. Pirkuma līgumu, ieskaitot Uzņēmējdarbības noteikumus, pārdevējs arhivē elektroniskā formā, un tas nav pieejams.
 
10.4. Uzņēmējdarbības noteikumu pielikums ir parauga veidlapa atteikumam no pirkuma līguma.
 
10.5. Pārdevēja kontaktinformācija: piegādes adrese: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, tālrunis 67660665 .

Blansko 2020. gada 25. maijā

Autor článku:

Andris
Andris Články, Diskuze, Objednávky / reklamace, Překladači, Zákaznické_zahraničí

Andris ir ne tikai klientu apkalpošanas speciālists bet arī LED apgaismojuma piekritējs.Savos rakstos viņš dos jums padomu kā samazināt elektroenerģijas patēriņa rēķinus vai kā izvēlēties pareizo spuldzi.Tāpat viņš sniegs daudz lietderīgu padomu kā nevainojami izgaismot Jūsu māju vai dārzu

Jautājiet jebko

Andris

Mēs palīdzēsim Jums ar izvēli kā ari ar tehniskām problēmām.

67660665(Pirmdiena-Piektdiena,08:00-16:30)

Jautājiet

Copyright © 1990 – 2023 Lampupasaule.lv, Visas tiesības aizsargātas. Noteikumu un nosacījumu pieņemšana. i